Only available in Dutch (BE)
|

Nascholingsartikel: Slaap

Met het nascholingsprogramma Eduthon kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Het nascholingsprogramma is opgebouwd uit thematische modules. Iedere module bestaat uit vier artikels. De artikels zijn telkens gebaseerd op een interview met een expert ter zake. Ze zullen worden gepubliceerd aan een ritme van één om de twee nummers van Artsenkrant.

Wie instapt, kan de artikels lezen en daarna via zijn smartphone een korte vragenlijst beantwoorden. Scan daartoe de QR-code in.

Het beantwoorden van de vier vragenlijsten binnen een module levert één accrediteringspunt op (dossier in aanvraag).

Vragenlijst

Expert :
Prof. Johan Verbraecken

Slaapapneu valt uiteen in twee grote categorieën: obstructieve slaapapneu en centrale slaapapneu. Het obstructieve type is met voorsprong het meest voorkomende.

Start module
Expert :
Prof. Johan Verbraecken

Zelfs bij een ervaren arts is de anamnese lang niet sluitend voor de diagnose van slaapapneu. Objectieve metingen zijn nodig. Als de diagnose gesteld is, moet een rationele keuze worden gemaakt uit het spectrum van beschikbare behandelingen.

Start module
Expert :
Prof. Johan Verbraecken

Naast obstructieve slaapapneu bestaat er ook een centrale vorm van slaapapneu. Prof. Johan Verbraecken bespreekt hiervan de specifieke aspecten. Als toemaatje staat hij nog stil bij twee thema’s die op het snijvlak van de obstructieve en de centrale slaapapneu liggen: positionele slaapapneu en rijvaardigheid.

Start module
Expert :
Dr. Ilse De Volder

De diagnose van rustelozebenensyndroom (restless legs syndrome, RLS) beantwoordt aan vier klinische criteria: de patiënt meldt een storende bewegingsdrang vergezeld van een hinderlijk gevoel in de benen (1), die optreedt in rust (2), vooral tijdens de avond en de eerste uren van de nacht (3), en die afneemt bij beweging (4).

Start module

Experten

Prof. Johan Verbraecken

Prof. Johan Verbraecken

Longarts en medisch coördinator Slaapcentrum, UZA

Dr. Ilse De Volder

Dr. Ilse De Volder

Vragenlijst

Expert :
Prof. Johan Verbraecken

Slaapapneu valt uiteen in twee grote categorieën: obstructieve slaapapneu en centrale slaapapneu. Het obstructieve type is met voorsprong het meest voorkomende.

Start module
Expert :
Prof. Johan Verbraecken

Zelfs bij een ervaren arts is de anamnese lang niet sluitend voor de diagnose van slaapapneu. Objectieve metingen zijn nodig. Als de diagnose gesteld is, moet een rationele keuze worden gemaakt uit het spectrum van beschikbare behandelingen.

Start module
Expert :
Prof. Johan Verbraecken

Naast obstructieve slaapapneu bestaat er ook een centrale vorm van slaapapneu. Prof. Johan Verbraecken bespreekt hiervan de specifieke aspecten. Als toemaatje staat hij nog stil bij twee thema’s die op het snijvlak van de obstructieve en de centrale slaapapneu liggen: positionele slaapapneu en rijvaardigheid.

Start module
Expert :
Dr. Ilse De Volder

De diagnose van rustelozebenensyndroom (restless legs syndrome, RLS) beantwoordt aan vier klinische criteria: de patiënt meldt een storende bewegingsdrang vergezeld van een hinderlijk gevoel in de benen (1), die optreedt in rust (2), vooral tijdens de avond en de eerste uren van de nacht (3), en die afneemt bij beweging (4).

Start module