Only available in Dutch (BE)
|

Nascholingsartikel: neurologie

Met het nascholingsprogramma Eduthon kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Het nascholingsprogramma is opgebouwd uit thematische modules. Iedere module bestaat uit vier artikels. De artikels zijn telkens gebaseerd op een interview met een expert ter zake. Ze zullen worden gepubliceerd aan een ritme van één om de twee nummers van Artsenkrant.

Wie instapt, kan de artikels lezen en daarna via zijn smartphone een korte vragenlijst beantwoorden. Scan daartoe de QR-code in.

Het beantwoorden van de vier vragenlijsten binnen een module levert één accrediteringspunt op (dossier in aanvraag).

Vragenlijst

Expert :
Prof. Alain Maertens de Noordhout

De diagnose van de ziekte van Parkinson wordt voornamelijk gesteld op basis van klinische criteria afkomstig van de anamnese en het neurologisch onderzoek. Als de ziekte eenmaal gediagnosticeerd is, hoeft de patiënt niet altijd medicatie te krijgen. Of toch niet onmiddellijk.

Start module
Expert :
Prof. Valérie Delvaux

Dankzij een steeds snellere aanpak en de veelheid aan therapeutische opties die momenteel beschikbaar zijn, kan de overgrote meerderheid van de patiënten met multiple sclerose een normaal leven leiden.

Start module
Expert :
Prof. Dr. Jean Schoenen

Automedicatie is een veel voorkomend verschijnsel, met als schoolvoorbeeld het misbruik van pijnstillers. Misbruik van pijnstillers kan verband houden met verschillende types pijn (rugpijn, fibromyalgie, enzovoort), maar de belangrijkste aanleiding is hoofdpijn: spanningshoofdpijn, migraine, posttraumatische hoofdpijn, enzovoort.

Start module
Expert :
Prof. Adrian Ivanoiu

Momenteel lijden in België 150.000 personen aan ernstige cognitieve stoornissen. Nog eens evenveel mensen hebben lichte cognitieve stoornissen. Met een vroegtijdige diagnose en follow-up kan men de toekomst van de patiënt zo goed mogelijk voorbereiden, alsook die van zijn naasten.

Start module

Experten

Prof. Alain Maertens de Noordhout

Prof. Alain Maertens de Noordhout

diensthoofd neurologie aan het CHR van Luik

Prof. Valérie Delvaux

Prof. Valérie Delvaux

hoofd van het MS-centrum aan het CHR van Luik

Prof. Dr. Jean Schoenen

Prof. Dr. Jean Schoenen

professor emeritus en directeur van de Unité de Recherche sur les Céphalées aan de Universiteit van Luik

Prof. Adrian Ivanoiu

Prof. Adrian Ivanoiu

neuroloog aan de Cliniques universitaires Saint-Luc

Vragenlijst

Expert :
Prof. Alain Maertens de Noordhout

De diagnose van de ziekte van Parkinson wordt voornamelijk gesteld op basis van klinische criteria afkomstig van de anamnese en het neurologisch onderzoek. Als de ziekte eenmaal gediagnosticeerd is, hoeft de patiënt niet altijd medicatie te krijgen. Of toch niet onmiddellijk.

Start module
Expert :
Prof. Valérie Delvaux

Dankzij een steeds snellere aanpak en de veelheid aan therapeutische opties die momenteel beschikbaar zijn, kan de overgrote meerderheid van de patiënten met multiple sclerose een normaal leven leiden.

Start module
Expert :
Prof. Dr. Jean Schoenen

Automedicatie is een veel voorkomend verschijnsel, met als schoolvoorbeeld het misbruik van pijnstillers. Misbruik van pijnstillers kan verband houden met verschillende types pijn (rugpijn, fibromyalgie, enzovoort), maar de belangrijkste aanleiding is hoofdpijn: spanningshoofdpijn, migraine, posttraumatische hoofdpijn, enzovoort.

Start module
Expert :
Prof. Adrian Ivanoiu

Momenteel lijden in België 150.000 personen aan ernstige cognitieve stoornissen. Nog eens evenveel mensen hebben lichte cognitieve stoornissen. Met een vroegtijdige diagnose en follow-up kan men de toekomst van de patiënt zo goed mogelijk voorbereiden, alsook die van zijn naasten.

Start module