Only available in Dutch (BE)
|

Urine-Incontinentie

Deze e-learning bespreekt urine-incontinentie. Een veelvoorkomend probleem met een grote impact op de levenskwaliteit van de patiënten. Helaas hebben veel patiënten nog angst om hierover te spreken. In deze e-learning leert u over de diagnose, behandeling en wanneer verwijzing naar een specialist is aangewezen. Om u nog meer te betrekken bij de leerstof worden er tijdens de e-learning vragen gesteld. Aan het einde van de e-learning volgen dan nog enkele vragen waarbij u de opgedane kennis kunt toetsen.

 

 

Chapters

 • 1
  Urine incontinentie
 • 2
  Waarom deze e-learning?
 • 3
  Vraag vooraf 1
 • 4
  Vraag vooraf 2
 • 5
  Overzicht
 • 6
  Definitie en terminologie
 • 7
  Urine incontinentie (UI)
 • 8
  Functiestoornissen van de blaas
 • 9
  Urge Urine Incontinentie (UUI)
 • 10
  Stressincontinentie (SUI)
 • 11
  Werking van de blaas
 • 12
  Anatomie van de blaas
 • 13
  Normale mictiecyclus
 • 14
  Opslagmogelijkheden
 • 15
  Prevalentie
 • 16
  Wereldwijde prevalentiecijfers urine incontinentie
 • 17
  Verschillende types incontinentie
 • 18
  Belgische cijfers (1)
 • 19
  Belgische cijfers (2)
 • 20
  Cijfers van het RIZIV
 • 21
  Toename aantal patienten met UI
 • 22
  Risicofactoren
 • 23
  Risicofactoren voor UI
 • 24
  Impact op de levenskwaliteit
 • 25
  UI heeft een grote impact op de levenskwaliteit
 • 26
  UI heeft een negatieve impact op het dagelijks leven
 • 27
  Ondanks de grote impact zoekt slechts de helft van de patiënten met UI hulp
 • 28
  Huisarts moet proactief zijn
 • 29
  Diagnostiek
 • 30
  Anamnese
 • 31
  Casus 1 (Griet, 56 jaar)
 • 32
  Wat is uw volgende stap?
 • 33
  Anamnese (1)
 • 34
  Type UI bepalen (SUI, UUI, gemengd)
 • 35
  Gevalideerde vragenlijsten kunnen helpen om de juiste diagnose te stellen (ICIQ-UI Short Form (Nederlands)
 • 36
  Alarmsymptomen: doorverwijzing naar specialist nodig
 • 37
  Lichamelijk onderzoek bij vrouwen met UI
 • 38
  Urineonderzoek
 • 39
  Plasdagboek
 • 40
  Plasdagboek 2
 • 41
  Gebruikt u een plasdagboek in uw praktijk bij patiënten met plasklachten?
 • 42
  Indien nee, overweegt u om dit in de toekomst te gebruiken?
 • 43
  Een fragment uit het plasdagboek van Griet
 • 44
  Vervolg Anamnese Griet
 • 45
  Vervolg Anamnese/VG Griet
 • 46
  Het Klinisch Onderzoek van Griet
 • 47
  Diagnose Griet
 • 48
  Wat is uw volgende stap? (1)
 • 49
  Behandelopties
 • 50
  Levensstijladvies
 • 51
  Bekkenbodemtraining
 • 52
  Casus Hilde
 • 53
  Casus 2: Hilde, 59 jaar
 • 54
  Diagnose Hilde, 59 jaar
 • 55
  Wat is uw volgende stap? (2)
 • 56
  Blaastraining
 • 57
  Vaginale oestrogeentherapie
 • 58
  Anticholinergicum
 • 59
  Anticholinergicum: werkzaamheid
 • 60
  Anticholinergicum: bijwerkingen
 • 61
  Anticholinergicum: contra-indicaties en opvolging
 • 62
  B3-adrenoceptor agonist: mirabegron
 • 63
  Casus 3: Sonja, 40 jaar
 • 64
  Diagnose Sonja
 • 65
  Wat is uw volgende stap? (3)
 • 66
  Stappenplan voor gemengde UI
 • 67
  Casus 4: Jan, 60 jaar
 • 68
  Behandeling van UI bij mannen
 • 69
  Conclusie
 • 70
  Resultaat
Start module
 • 1
  Een overactieve blaas gaat altijd samen met urge incontinentie
 • 2
  Wat zijn symptomen van stressincontinentie (inspanningsincontinentie)?
 • 3
  Welke alarmsymptomen vereisen doorverwijzing naar een specialist? (meerdere antwoorden mogelijk)
 • 4
  Welke van onderstaande beweringen mbt het plasdagboek zijn correct?
 • 5
  Wat is het stappenplan voor gemengde UI?
 • 6
  Welke behandelopties zijn geschikt bij een patiënt met SUI? (meerdere antwoorden mogelijk)
 • 7
  Wat is de eerstelijnsbehandeling bij UUI?
 • 8
  Geef aan welke antwoorden correct zijn
 • 9
  Resultaat
Start module

Instructors

Iris Schrooten

Iris Schrooten

Iris Schrooten studeerde in 1995 af als licentiaat scheikunde (Universiteit Gent). Ze behaalde een doctoraat in de medische wetenschappen bij de dienst Nefrologie-Hypertensie (Universitair Ziekenhuis Antwerpen) met haar epidemiologisch en experimenteel onderzoek naar de oorzaak en het gevolg van toegenomen strontium concentraties in het bot van dialysepatiënten met osteomalacie. In haar 20-jarige professionele carrière startte ze als medical information manager, om door te groeien tot account manager en directielid bij Ismar Healthcare. Ze was er o.a. actief

betrokken bij de ontwikkeling van CME programma’s voor artsen binnen urologie en oncologie. Met voldoende kennis en ervaring binnen de medisch - farmaceutische sector werkt ze sinds eind 2019 als freelance consultant medische educatie & communicatie.

Ze heeft verschillende publicaties in peer-reviewed journals.

Dr. Nicole Engel

Dr. Nicole Engel

Nicole Engel studeerde geneeskunde aan de universiteit van Leuven en werd opgeleid tot anesthesist in het UZ Leuven. Tijdens haar opleiding behaalde ze het brevet Acute Geneeskunde en was actief op de MUG. Ze rondde de opleiding af in 2009 en werkt sindsdien als staflid anesthesie met aandachtsgebieden in de kinderanesthesie en obstetrische anesthesie in het Maastricht UMC+ (NL). Tussen 2010 en 2014 was zij zeer actief binnen de sectie obstetrische anesthesie van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie als penningmeester en vice-voorzitter en van 2011 tot 2018 was zij lid van de auditcommissie maternele sterfte en morbiditeit van de Nederlandse vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. Ze schreef verschillende stukken voor peer-reviewed journals en tekstboeken. Van 2019 tot 2021 volgde zij een opleiding journalistiek waarna zij ook aan het werk ging als eindredacteur bij Deus ex Medica, dat e-learnings voor artsen produceert.

 

 

Chapters

 • 1
  Urine incontinentie
 • 2
  Waarom deze e-learning?
 • 3
  Vraag vooraf 1
 • 4
  Vraag vooraf 2
 • 5
  Overzicht
 • 6
  Definitie en terminologie
 • 7
  Urine incontinentie (UI)
 • 8
  Functiestoornissen van de blaas
 • 9
  Urge Urine Incontinentie (UUI)
 • 10
  Stressincontinentie (SUI)
 • 11
  Werking van de blaas
 • 12
  Anatomie van de blaas
 • 13
  Normale mictiecyclus
 • 14
  Opslagmogelijkheden
 • 15
  Prevalentie
 • 16
  Wereldwijde prevalentiecijfers urine incontinentie
 • 17
  Verschillende types incontinentie
 • 18
  Belgische cijfers (1)
 • 19
  Belgische cijfers (2)
 • 20
  Cijfers van het RIZIV
 • 21
  Toename aantal patienten met UI
 • 22
  Risicofactoren
 • 23
  Risicofactoren voor UI
 • 24
  Impact op de levenskwaliteit
 • 25
  UI heeft een grote impact op de levenskwaliteit
 • 26
  UI heeft een negatieve impact op het dagelijks leven
 • 27
  Ondanks de grote impact zoekt slechts de helft van de patiënten met UI hulp
 • 28
  Huisarts moet proactief zijn
 • 29
  Diagnostiek
 • 30
  Anamnese
 • 31
  Casus 1 (Griet, 56 jaar)
 • 32
  Wat is uw volgende stap?
 • 33
  Anamnese (1)
 • 34
  Type UI bepalen (SUI, UUI, gemengd)
 • 35
  Gevalideerde vragenlijsten kunnen helpen om de juiste diagnose te stellen (ICIQ-UI Short Form (Nederlands)
 • 36
  Alarmsymptomen: doorverwijzing naar specialist nodig
 • 37
  Lichamelijk onderzoek bij vrouwen met UI
 • 38
  Urineonderzoek
 • 39
  Plasdagboek
 • 40
  Plasdagboek 2
 • 41
  Gebruikt u een plasdagboek in uw praktijk bij patiënten met plasklachten?
 • 42
  Indien nee, overweegt u om dit in de toekomst te gebruiken?
 • 43
  Een fragment uit het plasdagboek van Griet
 • 44
  Vervolg Anamnese Griet
 • 45
  Vervolg Anamnese/VG Griet
 • 46
  Het Klinisch Onderzoek van Griet
 • 47
  Diagnose Griet
 • 48
  Wat is uw volgende stap? (1)
 • 49
  Behandelopties
 • 50
  Levensstijladvies
 • 51
  Bekkenbodemtraining
 • 52
  Casus Hilde
 • 53
  Casus 2: Hilde, 59 jaar
 • 54
  Diagnose Hilde, 59 jaar
 • 55
  Wat is uw volgende stap? (2)
 • 56
  Blaastraining
 • 57
  Vaginale oestrogeentherapie
 • 58
  Anticholinergicum
 • 59
  Anticholinergicum: werkzaamheid
 • 60
  Anticholinergicum: bijwerkingen
 • 61
  Anticholinergicum: contra-indicaties en opvolging
 • 62
  B3-adrenoceptor agonist: mirabegron
 • 63
  Casus 3: Sonja, 40 jaar
 • 64
  Diagnose Sonja
 • 65
  Wat is uw volgende stap? (3)
 • 66
  Stappenplan voor gemengde UI
 • 67
  Casus 4: Jan, 60 jaar
 • 68
  Behandeling van UI bij mannen
 • 69
  Conclusie
 • 70
  Resultaat
Start module
 • 1
  Een overactieve blaas gaat altijd samen met urge incontinentie
 • 2
  Wat zijn symptomen van stressincontinentie (inspanningsincontinentie)?
 • 3
  Welke alarmsymptomen vereisen doorverwijzing naar een specialist? (meerdere antwoorden mogelijk)
 • 4
  Welke van onderstaande beweringen mbt het plasdagboek zijn correct?
 • 5
  Wat is het stappenplan voor gemengde UI?
 • 6
  Welke behandelopties zijn geschikt bij een patiënt met SUI? (meerdere antwoorden mogelijk)
 • 7
  Wat is de eerstelijnsbehandeling bij UUI?
 • 8
  Geef aan welke antwoorden correct zijn
 • 9
  Resultaat
Start module