Only available in Dutch (BE)
|

Progestageen-alleen anticonceptie

Er bestaan twee vormen van hormonale anticonceptie: een combinatie van een oestrogeen en een progestageen én uitsluitend een progestageen. In deze e-learning worden enkel de anticonceptiva met alleen een progestageen en die in Europa verkrijgbaar zijn besproken. In deze e-learning leert u onder andere over de effecten van progesteron in de menstruele cyclus, de indicaties voor het gebruik en de voor- en nadelen van van deze preparaten. Tussendoor worden er vragen aan u gesteld waardoor u nog meer bij de leerstof wordt betrokken. Aan het einde van de e-learning volgt dan nog een aantal vragen waarbij u de opgedane kennis kunt toetsen.

Chapters

Instructor :
Frans JME Roumen
 • 1
  Progestageen-alleen anticonceptie
 • 2
  Belangenconflict
 • 3
  Hormonale anticonceptie
 • 4
  Tijdens welk deel van de menstruele cyclus en door welk orgaan wordt progesteron geproduceerd?
 • 5
  Progesteron in de menstruele cyclus
 • 6
  Voordelen van progestageen-alleen preparaten
 • 7
  Progestagenen gebruikt in progestageen-alleen preparaten
 • 8
  Werkingsmechanisme
 • 9
  Welke progestageen-alleen preparaten zijn in de dagelijkse praktijk net zo betrouwbaar als bij perfect gebruik?
 • 10
  Anticonceptieve effectiviteit en herstel vruchtbaarheid
 • 11
  Bijkomende voordelen
 • 12
  Indicaties
 • 13
  Contra-indicaties
 • 14
  Wat is de belangrijkste bijwerking van alle progestageen-alleen preparaten?
 • 15
  Bijwerkingen – onregelmatig bloedverlies
 • 16
  Amenorroe
 • 17
  Bijwerkingen – algemeen
 • 18
  Heeft de progestageen-alleen pil net als de combinatiepil een pilvrije week?
 • 19
  Progestageen-alleen pillen
 • 20
  Progestageen-alleen pillen: start (Dia 20)
 • 21
  Progestageen-alleen pillen: effectiviteit
 • 22
  Progestageen-alleen pillen: geschiktheid
 • 23
  Progestageen-alleen pillen: nadelen
 • 24
  Progestageen-alleen pillen: na nood-anticonceptie
 • 25
  Progestageen-alleen injecties
 • 26
  Progestageen-alleen injecties: kenmerken
 • 27
  Wat verstaan we onder botdichtheid?
 • 28
  Progestageen-alleen injecties: bijwerkingen
 • 29
  Wat betekent LARC?
 • 30
  Progestageen-alleen implantaten
 • 31
  Progestageen-alleen implantaten: bijwerkingen
 • 32
  Insertie van het ENG implantaat
 • 33
  Verwijdering van het ENG implantaat
 • 34
  Hebben hormoonspiraaltjes een spiraalvorm?
 • 35
  Progestageen-alleen spiraaltjes (IUS): kenmerken
 • 36
  Kunnen (hormoon)spiraaltjes ook ingebracht worden bij jonge, nullipare vrouwen?
 • 37
  Progestageen-alleen spiraaltjes (IUS): betrouwbaarheid
 • 38
  Progestageen-alleen spiraaltjes: praktijk
 • 39
  Progestageen-alleen spiraaltjes: werking
 • 40
  Progestageen-alleen spiraaltjes: voordelen
 • 41
  Progestageen-alleen spiraaltjes: bijwerkingen
 • 42
  Progestageen-alleen spiraaltjes: nadelen
 • 43
  Resultaat
Start module
 • 1
  Vraag 1
 • 2
  Vraag 2
 • 3
  Vraag 3
 • 4
  Vraag 4
 • 5
  Vraag 5
 • 6
  Vraag 6
 • 7
  Vraag 7
 • 8
  Vraag 8
 • 9
  Vraag 9
 • 10
  Vraag 10
 • 11
  Vraag 11
 • 12
  Vraag 12
 • 13
  Vraag 13
 • 14
  Vraag 14
 • 15
  Vraag 15
 • 16
  Vraag 16
 • 17
  Resultaat
Start module

Instructors

Frans JME Roumen

Frans JME Roumen

Gynaecoloog niet-praktiserend
Voorheen Zuyderland MC Heerlen Nederland

Frans Roumen studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht (NL) en behaalde zijn PhD in 1980 aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (NL) met de thesis “The Fertility function of the uterine cervix”. Als gynaecoloog is hij zijn carrière begonnen aan de school voor verloskunde in Heerlen (NL). In 1999 werd hij benoemd tot supervisor van de gynaecologen in opleiding aan de afdeling O&G van wat nu bekend staat als het Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen (NL). Hij is hoofd en co-hoofd geweest van de Nederlandse gynaecologie opleiding. Hij heeft vele artikels gepubliceerd met betrekking tot anticonceptie in nationale en internationale tijdschriften, tekstboeken en richtlijnen. Hij is editor van het European Journal of Contraception and Reproductive Health Care sinds 2014 en Deputy Editor-in-Chief sinds 2018. Hij is reeds jaren actief betrokken bij het Training Improvement Programme van de European Society of Contraception and Reproductive Health.

Chapters

Instructor :
Frans JME Roumen
 • 1
  Progestageen-alleen anticonceptie
 • 2
  Belangenconflict
 • 3
  Hormonale anticonceptie
 • 4
  Tijdens welk deel van de menstruele cyclus en door welk orgaan wordt progesteron geproduceerd?
 • 5
  Progesteron in de menstruele cyclus
 • 6
  Voordelen van progestageen-alleen preparaten
 • 7
  Progestagenen gebruikt in progestageen-alleen preparaten
 • 8
  Werkingsmechanisme
 • 9
  Welke progestageen-alleen preparaten zijn in de dagelijkse praktijk net zo betrouwbaar als bij perfect gebruik?
 • 10
  Anticonceptieve effectiviteit en herstel vruchtbaarheid
 • 11
  Bijkomende voordelen
 • 12
  Indicaties
 • 13
  Contra-indicaties
 • 14
  Wat is de belangrijkste bijwerking van alle progestageen-alleen preparaten?
 • 15
  Bijwerkingen – onregelmatig bloedverlies
 • 16
  Amenorroe
 • 17
  Bijwerkingen – algemeen
 • 18
  Heeft de progestageen-alleen pil net als de combinatiepil een pilvrije week?
 • 19
  Progestageen-alleen pillen
 • 20
  Progestageen-alleen pillen: start (Dia 20)
 • 21
  Progestageen-alleen pillen: effectiviteit
 • 22
  Progestageen-alleen pillen: geschiktheid
 • 23
  Progestageen-alleen pillen: nadelen
 • 24
  Progestageen-alleen pillen: na nood-anticonceptie
 • 25
  Progestageen-alleen injecties
 • 26
  Progestageen-alleen injecties: kenmerken
 • 27
  Wat verstaan we onder botdichtheid?
 • 28
  Progestageen-alleen injecties: bijwerkingen
 • 29
  Wat betekent LARC?
 • 30
  Progestageen-alleen implantaten
 • 31
  Progestageen-alleen implantaten: bijwerkingen
 • 32
  Insertie van het ENG implantaat
 • 33
  Verwijdering van het ENG implantaat
 • 34
  Hebben hormoonspiraaltjes een spiraalvorm?
 • 35
  Progestageen-alleen spiraaltjes (IUS): kenmerken
 • 36
  Kunnen (hormoon)spiraaltjes ook ingebracht worden bij jonge, nullipare vrouwen?
 • 37
  Progestageen-alleen spiraaltjes (IUS): betrouwbaarheid
 • 38
  Progestageen-alleen spiraaltjes: praktijk
 • 39
  Progestageen-alleen spiraaltjes: werking
 • 40
  Progestageen-alleen spiraaltjes: voordelen
 • 41
  Progestageen-alleen spiraaltjes: bijwerkingen
 • 42
  Progestageen-alleen spiraaltjes: nadelen
 • 43
  Resultaat
Start module
 • 1
  Vraag 1
 • 2
  Vraag 2
 • 3
  Vraag 3
 • 4
  Vraag 4
 • 5
  Vraag 5
 • 6
  Vraag 6
 • 7
  Vraag 7
 • 8
  Vraag 8
 • 9
  Vraag 9
 • 10
  Vraag 10
 • 11
  Vraag 11
 • 12
  Vraag 12
 • 13
  Vraag 13
 • 14
  Vraag 14
 • 15
  Vraag 15
 • 16
  Vraag 16
 • 17
  Resultaat
Start module