Only available in Dutch (BE)
|

Praktische toepassing van het voortraject en zorgtraject van diabetes patiënten

In deze e-learning leert u over Diabetes type 2. De cursus is opgedeeld in 4 modules. De eerste module is een inleiding in het pre-traject en zorgtraject van de diabeteszorg en onderstreept het belang van een goede samenwerking met de patiënt. Module 2 gaat over het pre-traject dat start bij de diagnose van diabetes type 2 en omhelst het levensstijladvies tot en met het gebruik van orale antidiabetica. Module 3 gaat dan dieper in op het zorgtraject zelf; dit gaat spelen op het moment dat orale antidiabetica niet meer voldoende helpen om de suikerspiegels onder controle te houden. De laatste module behandelt voornamelijk het levensstijladvies en welke zorg patienten kunnen krijgen om meer grip te krijgen op hun diabetes.

Chapters

 • 1
  Presentatie
 • 2
  Resultaat
Start module
 • 1
  Presentatie
 • 2
  Resultaat
Start module
 • 1
  Presentatie
 • 2
  Resultaat
Start module

Panel

Dokter Ann Verhaegen

Dokter Ann Verhaegen

Diabetoloog bij ZNA Jan Palfijn antwerpen. 

Consulent endocrinologie, diabetologie en metabole ziekten bij UZA 


Nathalie De Jonge

Nathalie De Jonge

Voedingskundige-diëtiste & Diabeteseducator
Dokter Reinier Hueting

Dokter Reinier Hueting

Reinier Hueting studeerde geneeskunde aan de VUB en was tot zijn pensioen in 2019 als solohuisarts gevestigd te Schendelbeke (Geraardsbergen). Hij was gedurende 10 jaar tot 1 juli 2021 voorzitter van het gemengde artsensyndicaat ASGB (Algemeen Syndicaat van Geneeskundigen van België) en van het Kartel ASGB/GBO/MoDeS. Namens het Kartel zetelde hij in een aantal commissies en werkgroepen binnen het RIZIV en de FOD Volksgezondheid: o.a. Nationale Commissie Artsen Ziekenfondsen (Medicomut), Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, Technisch Geneeskundige Raad, Hoge Raad van Geneesheren-Specialisten en van Huisartsen.
Hij is LEIF-arts en lid van de Raad van Bestuur van LEIF en van het Netwerk Levenseinde.

Chapters

 • 1
  Presentatie
 • 2
  Resultaat
Start module
 • 1
  Presentatie
 • 2
  Resultaat
Start module
 • 1
  Presentatie
 • 2
  Resultaat
Start module