Only available in Dutch (BE)
|

Postoperatieve cognitie problemen en delier bij kwetsbare ouderen

Deze e-learning gaat over het postoperatieve delier bij ouderen. U gaat leren over de verschillende risicofactoren en preventie, maar ook over het diagnosticeren en de  verschillende scores die hierbij gebruikt kunnen worden. Daarnaast behandeld deze e-learning ook de medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling van delier en hoe dit van belang kan zijn voor de huisarts als deze patienten weer in hun thuissituatie terugkeren.  Aan het einde van de e-learning volgt nog een aantal vragen om uw kennis te toetsen.

Chapters

Instructor :
Dr. Brenda Kantering
 • 1
  Introductie
 • 2
  Conflicts of intrests
 • 3
  Ziekenhuisopname
 • 4
  Delier:
 • 5
  Incidentie en prevalentie
 • 6
  Diagnose Delier
 • 7
  Oorzaken Delier
 • 8
  Als postoperatief delier ontstaat dan is dit binnen 24 uur postoperatief
 • 9
  Postoperatieve cognitieve dysfunctie
 • 10
  Postoperatief delier
 • 11
  Vaststellen delier
 • 12
  Hoe vaak moet de DOSS worden afgenomen om een adequaat beeld te geven over een mogelijk bestaand delier bij een patiënt?
 • 13
  Delirium Observation Screening Scale DOSS
 • 14
  Welke vormen van delier bestaan er?
 • 15
  Vormen van delier
 • 16
  Hypoactief delier
 • 17
  Hyperactief delier
 • 18
  Optimalisatie zorgtraject
 • 19
  “Frailty”
 • 20
  “The Frail patient”
 • 21
  Frailty: fenotype model
 • 22
  Frailty: accumulatie deficientie model
 • 23
  Risicostratificatie tools frailty
 • 24
  Fried Score
 • 25
  Clinical Frailty Scale
 • 26
  Edmonton Frailty Score
 • 27
  Charlson Comorbidity Index
 • 28
  De enige juiste behandeling voor een kwetsbare oudere patiënt met een heupfractuur is een operatie?
 • 29
  Operatie indicatie
 • 30
  Preoperatief traject
 • 31
  Perioperatief traject: chirurgische aspecten
 • 32
  Perioperatief traject: anesthesiologische aspecten
 • 33
  Postoperatief traject
 • 34
  Niet-medicamenteuze behandeling
 • 35
  Medicamenteuze behandeling ziekenhuis
 • 36
  Wanneer wordt aangeraden om te stoppen met medicamenteuze behandeling van postoperatief delier?
 • 37
  Medicamenteuze behandeling in thuissituatie
 • 38
  Doseringen Haloperidol
 • 39
  Afbouwschema Haloperidol
 • 40
  Ontslag ziekenhuis
 • 41
  Zorgplan bij ontslag
 • 42
  Mantelzorgers
 • 43
  Continueren zorg in thuissituatie
 • 44
  Ervaringen rondom delier
 • 45
  HELP (Hospital Elder Life Programma)
 • 46
  Polyfarmacie
 • 47
  Delier veroorzakende medicatie
 • 48
  Resultaat
Start module
 • 1
  Vraag 1
 • 2
  Vraag 2
 • 3
  Vraag 3
 • 4
  Vraag 4
 • 5
  Vraag 5
 • 6
  Vraag 6
 • 7
  Vraag 7
 • 8
  Vraag 8
 • 9
  Resultaat
Start module

Instructors

Dr. Brenda Kantering

Dr. Brenda Kantering

Dr. B. Kantering
Anesthesioloog
Werkzaam bij: Maastricht Universitair Medisch Centrum

Brenda Kantering is oorspronkelijk afkomstig uit Teheran, Iran. Zij studeerde geneeskunde in Utrecht (NL). Na haar studie geneeskunde heeft zij twee jaar gewerkt op de intensive care van het Catharina ziekenhuis in Eindhoven (NL). Hierna heeft zij de opleiding anesthesie gevolgd in het Maastricht UMC+ (NL) waar zij sinds februari 2008 werkzaam is als anesthesist met aandachtsgebieden in kinderanesthesie en perifere zenuwblokkades.

Chapters

Instructor :
Dr. Brenda Kantering
 • 1
  Introductie
 • 2
  Conflicts of intrests
 • 3
  Ziekenhuisopname
 • 4
  Delier:
 • 5
  Incidentie en prevalentie
 • 6
  Diagnose Delier
 • 7
  Oorzaken Delier
 • 8
  Als postoperatief delier ontstaat dan is dit binnen 24 uur postoperatief
 • 9
  Postoperatieve cognitieve dysfunctie
 • 10
  Postoperatief delier
 • 11
  Vaststellen delier
 • 12
  Hoe vaak moet de DOSS worden afgenomen om een adequaat beeld te geven over een mogelijk bestaand delier bij een patiënt?
 • 13
  Delirium Observation Screening Scale DOSS
 • 14
  Welke vormen van delier bestaan er?
 • 15
  Vormen van delier
 • 16
  Hypoactief delier
 • 17
  Hyperactief delier
 • 18
  Optimalisatie zorgtraject
 • 19
  “Frailty”
 • 20
  “The Frail patient”
 • 21
  Frailty: fenotype model
 • 22
  Frailty: accumulatie deficientie model
 • 23
  Risicostratificatie tools frailty
 • 24
  Fried Score
 • 25
  Clinical Frailty Scale
 • 26
  Edmonton Frailty Score
 • 27
  Charlson Comorbidity Index
 • 28
  De enige juiste behandeling voor een kwetsbare oudere patiënt met een heupfractuur is een operatie?
 • 29
  Operatie indicatie
 • 30
  Preoperatief traject
 • 31
  Perioperatief traject: chirurgische aspecten
 • 32
  Perioperatief traject: anesthesiologische aspecten
 • 33
  Postoperatief traject
 • 34
  Niet-medicamenteuze behandeling
 • 35
  Medicamenteuze behandeling ziekenhuis
 • 36
  Wanneer wordt aangeraden om te stoppen met medicamenteuze behandeling van postoperatief delier?
 • 37
  Medicamenteuze behandeling in thuissituatie
 • 38
  Doseringen Haloperidol
 • 39
  Afbouwschema Haloperidol
 • 40
  Ontslag ziekenhuis
 • 41
  Zorgplan bij ontslag
 • 42
  Mantelzorgers
 • 43
  Continueren zorg in thuissituatie
 • 44
  Ervaringen rondom delier
 • 45
  HELP (Hospital Elder Life Programma)
 • 46
  Polyfarmacie
 • 47
  Delier veroorzakende medicatie
 • 48
  Resultaat
Start module
 • 1
  Vraag 1
 • 2
  Vraag 2
 • 3
  Vraag 3
 • 4
  Vraag 4
 • 5
  Vraag 5
 • 6
  Vraag 6
 • 7
  Vraag 7
 • 8
  Vraag 8
 • 9
  Resultaat
Start module