Only available in Dutch (BE)
|

Chronisch obstructieve longziekte (COPD)

Prof. dr R. Louis

In deze e-learning leert u over chronisch obstructieve longziekten oftewel COPD. De e-learning bestaat uit 4 modules: 1. definitie en epidemiologie, 2. Pathologie en fysiopathologie van COPD, 3. De kliniek, complicaties en comorbiditeit en 4. De behandeling. Zo krijgt u een compleet overzicht over de huidige stand van zaken met betrekking tot COPD.

Chapters

 • 1
  Chronisch obstructieve longziekte (COPD)
 • 2
  Definitie
 • 3
  Spirografie
 • 4
  Spirometrie: van essentieel belang bij de classificatie
 • 5
  Afname van de FEV1 in het verloop van de tijd
 • 6
  Afname van FEV1 als risicofactor voor ernst COPD
 • 7
  COPD
 • 8
  Epidemiologie
 • 9
  Prevalentie van COPD in Europa
 • 10
  Age adjusted death rate in US
 • 11
  Prevalentie-morbiditeit-mortaliteitvan COPD
 • 12
  Sciences & Santé
 • 13
  Risicofactoren voor COPD
 • 14
  Risicoberoepen voor COPD
 • 15
  Resultaat
Start module
 • 1
  Pathologie en fysiopathologie
 • 2
  Sigarettenrook
 • 3
  Cytologische analyse van de expectoratiesvan een COPD-patiënt
 • 4
  Eosinofilie van de luchtwegen is eveneens een kenmerk van COPD
 • 5
  Oxidatieve stress bij COPD
 • 6
  Gevolgen van oxidatieve stress
 • 7
  Onevenwicht proteasen-antiproteasen bij COPD
 • 8
  Anatomopathologische letsels
 • 9
  Histopathologie van COPD
 • 10
  Histopathologie van COPD (1)
 • 11
  Histopathologie van COPD (2)
 • 12
  Fysiopathologische gevolgen van de structurele afwijkingen bij COPD
 • 13
  Interdependentie tussen de bronchioli en het longparenchym
 • 14
  Normal airway vs airway in emphysema
 • 15
  'Dynamic airway narrowing'
 • 16
  Hypoxemie bij COPD
 • 17
  Verband tussen alveolaire ventilatie en alveolaire capnie
 • 18
  Toename van de dode ruimte (VD/VT)
 • 19
  Hypercapnie bij COPD
 • 20
  Resultaat
Start module
 • 1
  Klinisch verloop
 • 2
  Natuurlijk verloop van COPD
 • 3
  Cardinale symptomen van COPD
 • 4
  mMRC: dyspneu score
 • 5
  Extrapulmonale symptomen
 • 6
  Klinisch onderzoek van de COPD-patiënt
 • 7
  Klinisch onderzoek van de COPD-patiënt (1)
 • 8
  Bijkomende basisonderzoeken bij COPD
 • 9
  Flow-volumecurve bij COPD
 • 10
  Pulmonale hyperinflatiebij emfysemateuse COPD
 • 11
  Centrilobulair emfyseem
 • 12
  Panlobulair emfyseem
 • 13
  Paraseptaal emfyseem
 • 14
  Aantasting van de diffusiecapaciteit
 • 15
  Evaluatie van de gewichtsstatus van de magere massa
 • 16
  Evaluatie van de spierkracht
 • 17
  Wandeltest
 • 18
  ABCD-classificatie rekening houdendmet de verergering van de dyspneu
 • 19
  Vragenlijst van St.-Georges | Kwaliteit van leven
 • 20
  Evaluatie van de BODE-index
 • 21
  De twee klinische beelden van COPD
 • 22
  COPD als systeemziekte
 • 23
  Bijkomende tweedelijns onderzoeken bij COPD
 • 24
  Exacerbaties | Complicaties | Comorbiditeit
 • 25
  Exacerbaties bij COPD
 • 26
  De oorzaken van exacerbaties bij COPD
 • 27
  Exacerbatie van COPD
 • 28
  Complicaties bij COPD
 • 29
  Aan COPD geassocieerde aandoeningen
 • 30
  De BODE-index
 • 31
  Lage BMI en oversterfte
 • 32
  Resultaat
Start module
 • 1
  Behandeling
 • 2
  Preventieve behandeling van COPD
 • 3
  Doelen van de behandeling
 • 4
  Chronische behandeling van COPD
 • 5
  Dubbele bronchodilatatie dankzij 2 complementaire mechanismen
 • 6
  Dubbele bronchodilatatie dankzij 2 complementaire mechanismen (1)
 • 7
  Dubbele bronchodilatatie dankzij 2 complementaire mechanismen (2)
 • 8
  Dubbele bronchodilatatie dankzij 2 complementaire mechanismen (3)
 • 9
  Dubbele bronchodilatatie dankzij 2 complementaire mechanismen (4)
 • 10
  Dubbele bronchodilatatie dankzij 2 complementaire mechanismen (5)
 • 11
  Dubbele bronchodilatatie dankzij 2 complementaire mechanismen (6)
 • 12
  Significante bronchodilatatie is mogelijk bij COPD
 • 13
  Dynamische hyperinflatie bij inspanning van de COPD-patiënt
 • 14
  Klinische effecten zelfs bij beperkte verandering van FEV1
 • 15
  Verband tussen variatie van FEV1 en variatie van de kwaliteit van leven
 • 16
  De corticosteroïden bij COPD
 • 17
  De neerwaartse spiraal van orale corticotherapie bij COPD
 • 18
  Mortaliteit na 3 jaar bij matige tot ernstige COPD
 • 19
  Langdurige zuurstoftherapie thuis
 • 20
  Toedieningswijzen van de O2
 • 21
  Mortaliteit na 1 jaar bij zuurstofafhankelijke COPD
 • 22
  Longrevalidatie
 • 23
  Evaluatie van de therapeutische respons bij de COPD-patiënt
 • 24
  Behandeling van de exacerbaties bij COPD
 • 25
  Antibiotherapie bij exacerbaties van COPD
 • 26
  Chirurgische behandeling van COPD
 • 27
  COPD-sleutelelementen
 • 28
  Resultaat
Start module

Instructors

Prof. Dr. Renaud Louis

Prof. Dr. Renaud Louis

Prof. Renaud Louis is het hoofd van de afdeling longziekten aan CHU Sart-Tilman in Luik sinds oktober 2004. Hij is auteur, en co-auteur van meer dan 300 publicaties met focus op astma en COPD gepubliceerd in peer reviewed internationale journals. Hij is co-hoofd van de European Task Force “Asthma diagnosis in adults” van de ERS sinds 2018 en sinds 2016 lid van de editorial board/associate editor van de European Respiratory Review.

In deze e-learning leert u over chronisch obstructieve longziekten oftewel COPD. De e-learning bestaat uit 4 modules: 1. definitie en epidemiologie, 2. Pathologie en fysiopathologie van COPD, 3. De kliniek, complicaties en comorbiditeit en 4. De behandeling. Zo krijgt u een compleet overzicht over de huidige stand van zaken met betrekking tot COPD.

Chapters

 • 1
  Chronisch obstructieve longziekte (COPD)
 • 2
  Definitie
 • 3
  Spirografie
 • 4
  Spirometrie: van essentieel belang bij de classificatie
 • 5
  Afname van de FEV1 in het verloop van de tijd
 • 6
  Afname van FEV1 als risicofactor voor ernst COPD
 • 7
  COPD
 • 8
  Epidemiologie
 • 9
  Prevalentie van COPD in Europa
 • 10
  Age adjusted death rate in US
 • 11
  Prevalentie-morbiditeit-mortaliteitvan COPD
 • 12
  Sciences & Santé
 • 13
  Risicofactoren voor COPD
 • 14
  Risicoberoepen voor COPD
 • 15
  Resultaat
Start module
 • 1
  Pathologie en fysiopathologie
 • 2
  Sigarettenrook
 • 3
  Cytologische analyse van de expectoratiesvan een COPD-patiënt
 • 4
  Eosinofilie van de luchtwegen is eveneens een kenmerk van COPD
 • 5
  Oxidatieve stress bij COPD
 • 6
  Gevolgen van oxidatieve stress
 • 7
  Onevenwicht proteasen-antiproteasen bij COPD
 • 8
  Anatomopathologische letsels
 • 9
  Histopathologie van COPD
 • 10
  Histopathologie van COPD (1)
 • 11
  Histopathologie van COPD (2)
 • 12
  Fysiopathologische gevolgen van de structurele afwijkingen bij COPD
 • 13
  Interdependentie tussen de bronchioli en het longparenchym
 • 14
  Normal airway vs airway in emphysema
 • 15
  'Dynamic airway narrowing'
 • 16
  Hypoxemie bij COPD
 • 17
  Verband tussen alveolaire ventilatie en alveolaire capnie
 • 18
  Toename van de dode ruimte (VD/VT)
 • 19
  Hypercapnie bij COPD
 • 20
  Resultaat
Start module
 • 1
  Klinisch verloop
 • 2
  Natuurlijk verloop van COPD
 • 3
  Cardinale symptomen van COPD
 • 4
  mMRC: dyspneu score
 • 5
  Extrapulmonale symptomen
 • 6
  Klinisch onderzoek van de COPD-patiënt
 • 7
  Klinisch onderzoek van de COPD-patiënt (1)
 • 8
  Bijkomende basisonderzoeken bij COPD
 • 9
  Flow-volumecurve bij COPD
 • 10
  Pulmonale hyperinflatiebij emfysemateuse COPD
 • 11
  Centrilobulair emfyseem
 • 12
  Panlobulair emfyseem
 • 13
  Paraseptaal emfyseem
 • 14
  Aantasting van de diffusiecapaciteit
 • 15
  Evaluatie van de gewichtsstatus van de magere massa
 • 16
  Evaluatie van de spierkracht
 • 17
  Wandeltest
 • 18
  ABCD-classificatie rekening houdendmet de verergering van de dyspneu
 • 19
  Vragenlijst van St.-Georges | Kwaliteit van leven
 • 20
  Evaluatie van de BODE-index
 • 21
  De twee klinische beelden van COPD
 • 22
  COPD als systeemziekte
 • 23
  Bijkomende tweedelijns onderzoeken bij COPD
 • 24
  Exacerbaties | Complicaties | Comorbiditeit
 • 25
  Exacerbaties bij COPD
 • 26
  De oorzaken van exacerbaties bij COPD
 • 27
  Exacerbatie van COPD
 • 28
  Complicaties bij COPD
 • 29
  Aan COPD geassocieerde aandoeningen
 • 30
  De BODE-index
 • 31
  Lage BMI en oversterfte
 • 32
  Resultaat
Start module
 • 1
  Behandeling
 • 2
  Preventieve behandeling van COPD
 • 3
  Doelen van de behandeling
 • 4
  Chronische behandeling van COPD
 • 5
  Dubbele bronchodilatatie dankzij 2 complementaire mechanismen
 • 6
  Dubbele bronchodilatatie dankzij 2 complementaire mechanismen (1)
 • 7
  Dubbele bronchodilatatie dankzij 2 complementaire mechanismen (2)
 • 8
  Dubbele bronchodilatatie dankzij 2 complementaire mechanismen (3)
 • 9
  Dubbele bronchodilatatie dankzij 2 complementaire mechanismen (4)
 • 10
  Dubbele bronchodilatatie dankzij 2 complementaire mechanismen (5)
 • 11
  Dubbele bronchodilatatie dankzij 2 complementaire mechanismen (6)
 • 12
  Significante bronchodilatatie is mogelijk bij COPD
 • 13
  Dynamische hyperinflatie bij inspanning van de COPD-patiënt
 • 14
  Klinische effecten zelfs bij beperkte verandering van FEV1
 • 15
  Verband tussen variatie van FEV1 en variatie van de kwaliteit van leven
 • 16
  De corticosteroïden bij COPD
 • 17
  De neerwaartse spiraal van orale corticotherapie bij COPD
 • 18
  Mortaliteit na 3 jaar bij matige tot ernstige COPD
 • 19
  Langdurige zuurstoftherapie thuis
 • 20
  Toedieningswijzen van de O2
 • 21
  Mortaliteit na 1 jaar bij zuurstofafhankelijke COPD
 • 22
  Longrevalidatie
 • 23
  Evaluatie van de therapeutische respons bij de COPD-patiënt
 • 24
  Behandeling van de exacerbaties bij COPD
 • 25
  Antibiotherapie bij exacerbaties van COPD
 • 26
  Chirurgische behandeling van COPD
 • 27
  COPD-sleutelelementen
 • 28
  Resultaat
Start module